Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thông quan

  • Nỗ lực kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa 07:57 | 28/10/2019
  • Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ đặt ra mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019 của Việt Nam lên từ 3-5 bậc. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), ...
  • Hướng dẫn thực hiện thông quan hàng hóa 11:29 | 02/10/2014
  • Nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên cơ sở chứng từ nộp thuế Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 điều 9 Thông tư 126/2014/TT-BTC như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn