thông quan

  • Hướng dẫn thực hiện thông quan hàng hóa 11:29 | 02/10/2014
  • Nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên cơ sở chứng từ nộp thuế Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 điều 9 Thông tư 126/2014/TT-BTC như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn