thành phố Thủ Đức

  • TP.HCM: Đổi tên nhiều khu phố từ ngày 03/3/2021 14:41 | 05/03/2021
  • UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 698/QĐ-UBND về việc đổi tên khu phố, tổ dân phố thuộc các phường sắp xếp theo Nghị quyết 1111/2020 ngày 09/12/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn