tai nạn lao động

  • Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐBNN từ 01/01/2020 14:44 | 30/08/2019
  • Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020.
  • Đã nhận trợ cấp tuất có được hưởng BHXH một lần? 15:45 | 16/07/2019
  • Công ty bà Kim Ngân có người lao động tham gia BHXH bắt buộc được 2 năm. Vừa qua, lao động này bị tai nạn lao động và qua đời. Bà Ngân hỏi, ngoài trợ cấp tuất thì nhân thân có được hưởng chế độ BHXH một lần không?
  • Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 07:48 | 11/10/2018
  • Công ty của bà Trần Hồng Thơm (TPHCM) có trường hợp bị ngã gãy xương khi dự giải bóng đá phong trào do công đoàn công ty tổ chức. Các tổ sản xuất tự nguyện đăng ký tham gia, ban giám đốc không cử cũng không đứng ra tổ chức giải này. Bà Thơm hỏi, ...
  • Đề xuất bảo hiểm tai nạn cho NLĐ không có hợp đồng lao động 14:31 | 18/12/2017
  • Với mức lương cơ sở năm 2017 là 1.300.000 đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ) tự nguyện tương ứng là 52.000 đồng/người/tháng (gần tương đương với mức đóng của người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp ...
  • Đề xuất mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện 07:56 | 01/08/2017
  • Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất các quy định về trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng và ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn