Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tai nạn

  • Các khoản phải trả cho trường hợp bị tai nạn lao động 07:40 | 18/02/2017
  • Ông Nguyễn Việt Hùng hỏi: Đối với người bị tai nạn lao động, BHYT sẽ chi trả các danh mục do BHYT quy định, khoản không nằm trong danh mục thì người sử dụng lao động sẽ chi trả hay toàn bộ chi phí y tế được cả BHYT và người sử dụng lao động đồng chi ...
  • Tàu thủy gặp tai nạn phải nộp phí mới được trình báo? 07:59 | 24/09/2016
  • Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa đang được Bộ Tài chính hoàn thiện, trong đó bổ sung quy định phương tiện thủy khi trình báo tai nạn sẽ mất phí, tối đa là 100.000 ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn