tử tù hồ duy hải

  • Mẹ Hồ Duy Hải gửi đơn cầu cứu 09:03 | 11/05/2020
  • Gửi đơn đến bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, mẹ Hồ Duy Hải mong bà ý kiến với cơ quan thẩm quyền, xem lại quyết định của phiên giám đốc thẩm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn