Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tội tham nhũng

  • Nghiêm trị tội tham nhũng như tội ma túy 18:29 | 07/11/2012
  • Tính chất, mức độ của tội phạm tham nhũng là nghiêm trọng, người phạm tội là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn nên luật yêu cầu nghiêm trị.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn