Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

tổ chức tín dụng

  • Khắc phục tình trạng sở hữu vốn TCTD vượt giới hạn 11:21 | 10/01/2019
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019), trong đó yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD) đầu mối phối hợp với TCTD khác lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn