tạm trú

  • Thủ tục đăng ký tạm trú kèm mẫu tờ khai 10:23 | 14/10/2020
  • Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Thủ tục đăng ký tạm trú được quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA , cụ thể:
  • Lao động nước ngoài có vợ Việt Nam, cấp thẻ tạm trú thế nào? 11:28 | 06/12/2018
  • Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH SIAMP (TPHCM) hỏi: Người lao động có Giấy phép lao động, thời hạn hợp đồng 2 năm (Công ty bảo lãnh), có vợ là người Việt Nam thì có thể làm thẻ tạm trú ký hiệu TT (vợ bảo lãnh) ...
  • Những điểm mới về tạm trú, thường trú 10:51 | 06/10/2014
  • (TVPL) - Từ 28/10/2014, Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú, Nghị định 31/2014/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Thông tư 52/2010/TT-BCA. Theo đó, Thông tư 35 có những điểm mới (so với Thông tư 52) ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn