Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

tạm ứng vốn

  • Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? 14:57 | 02/01/2019
  • Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng và bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn