tư vấn du học

  • Điều kiện cấp chứng chỉ tư vấn du học 14:03 | 01/08/2013
  • Theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg, một trong các điều kiện để đăng ký hoạt động tư vấn du học là người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
  • Muốn tư vấn du học: phải kí quỹ 500 triệu 09:05 | 19/01/2013
  • Tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại, và phải đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để giải quyết các trường hợp rủi ro.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn