Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

tái cấp vốn

  • Cho vay tái cấp vốn trên trái phiếu đặc biệt 10:54 | 11/09/2013
  • Vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 20/2013/TT-NHNN quy định về cho vay tái cấp vốn đối với các TCTD trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản.
  • 08:48 | 11/05/2012
  • NHNN sẽ tái cấp vốn tối đa 60% nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời hoặc tối đa 80% nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế từng thời kỳ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn