tài sản bảo đảm

  • Đâu phải chỉ vì thiếu luật! 08:21 | 11/05/2015
  • Việc xử lý tài sản bảo đảm hiện nay có những vướng mắc thuộc về mặt luật pháp (thiếu luật) nhưng cũng có những vướng mắc do việc áp dụng luật trên thực tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn