Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

tài nguyên môi trường

  • Nghiên cứu xây dựng biểu giá điện theo phân ngành công nghiệp 14:45 | 06/10/2020
  • Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 140/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn