Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

sử dụng vốn Nhà nước

  • Vẫn “nợ” mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước 08:27 | 27/11/2014
  • Được coi là vấn đề rất quan trọng, song mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vừa được Quốc hội thông qua chiều 26/11.
  • Thông qua 3 luật về thuế - tài chính 17:04 | 26/11/2014
  • Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua 3 đạo luật quan trọng trong lĩnh vực thuế-tài chính là Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn