sổ hộ khẩu

  • Nhìn lại lịch sử thay đổi và sứ mệnh của sổ hộ khẩu 09:40 | 07/06/2021
  • Từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thì sẽ chính thức không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu và đến đầu năm 2023 chính thức bỏ sổ hộ khẩu. Bài viết này sẽ nhìn lại lịch sử thay đổi và sứ mệnh của sổ hộ khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn