App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

sắp có hiệu lực

  • Chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 4/2014 10:17 | 31/03/2014
  • Trong tháng 4, một số chính sách quy định về tài chính sẽ có hiệu lực như quy định mức thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự, mức phí tối thiểu bán đấu giá chứng khoán, xử phạt hành vi tăng giá bất hợp lý...
  • Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 11-20/7 09:41 | 10/07/2013
  • Từ ngày 11-20/7/2013, một số chính sách đáng chú ý trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động, Tài chính nhà nước, Văn hoá - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn