Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

sĩ quan dự bị

  • Thêm đối tượng được đóng BHYT từ ngày 01/7/2020 15:40 | 20/07/2020
  • Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, trong đó quy định thêm đối tượng được đóng BHYT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn