sĩ quan

  • Đề xuất kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND 16:45 | 20/02/2019
  • Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân . Trong đó, quy định cụ thể về điều kiện, thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn