quy hoạch

  • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất có cần phù hợp quy hoạch? 08:12 | 01/06/2020
  • Việc chuyển mục đích sử dụng đất bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có ...
  • TP HCM tập trung quy hoạch cán bộ 15:43 | 22/02/2020
  • TP HCM kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • Cải tạo chung cư cũ: Gắn chặt với chính sách quy hoạch 10:45 | 30/10/2019
  • Thực tế tại Hà Nội còn tồn tại nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí một số nhà hư hỏng nặng, nguy hiểm. Tuy nhiên, việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các Khu chung cư cũ (CCC) trong nội thành mới chỉ được thực hiện đơn lẻ, chưa ...
  • Ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch 08:13 | 28/08/2019
  • Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn