Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

quy chế dân chủ

  • Phải đối thoại với người lao động 3 tháng/lần 09:08 | 25/06/2013
  • Cứ 3 tháng/lần, người sử dụng lao động phải chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để trao đổi, thảo luận các vấn đề về tình hình sản xuất kinh doanh, điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động…

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn