quỹ đen

  • Chồng nhận lương rồi giấu vợ để lập ‘quỹ đen’ là phạm pháp 14:49 | 05/08/2019
  • Chị Trần Lê Giang (Email: Legiang***@gmail.com) có hỏi: “Trường hợp chồng nhận lương và không đưa hết cho vợ mà giấu riêng để lập ‘quỹ đen’ thì có gọi là phạm pháp hay không? Tôi rất lo lắng về việc này vì sợ nhiều trường hợp chồng lập ‘quỹ đen’ để ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn