quản lý cư trú

  • Điều kiện tách hộ từ ngày 01/7/2021 09:57 | 23/03/2021
  • Từ ngày 01/7/2021, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 23, Điều 25 Luật Cư trú 2020 , cụ thể như sau:
  • Đề xuất cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú cho công dân 08:01 | 06/03/2021
  • Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú 2020 về việc đăng ký cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.
  • Hướng dẫn đăng ký tạm trú 15:57 | 24/09/2014
  • Bộ Công an quy định chi tiết, thống nhất việc đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú tại Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn