Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

quá cảnh

  • Hướng dẫn thủ tục cho hàng chuyển cảng 13:47 | 03/06/2014
  • Khi hàng đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung chuyển lập và kê khai số container, không kê khai số seal tại cột số 4 bảng kê mẫu số 30/BKTrC/2013 ban hành kèm TT ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn