phụ cấp trách nhiệm

  • Có được hưởng đồng thời 2 khoản phụ cấp trách nhiệm? 07:50 | 09/05/2019
  • Ông Nguyễn Phấn Khởi (Nghệ An) là công chức UBND huyện, đảng ủy viên cơ quan, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan. Ông Khởi hỏi, ông có được hưởng đồng thời phụ cấp Đảng ủy viên và phụ cấp Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan ...
  • Phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trong cơ quan BHXH 10:01 | 22/07/2014
  • Ngày 15/7, Bảo hiểm xã hội đã ban hành Công văn 2565/BHXH-TCCB hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng và phụ trách kế toán công tác ở các địa phương, đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  • Quy định mới về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn 09:18 | 21/12/2011
  • Theo Quyết định số 1439 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn, kể từ ngày 1/1/2012, mức phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá 0,3.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn