Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

phụ cấp thu hút

  • Có được truy lĩnh phụ cấp thu hút? 11:36 | 30/10/2019
  • Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa được hưởng chính sách thì được cơ quan, đơn vị có ...
  • Thời gian nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp thu hút 08:43 | 29/12/2017
  • Vợ ông Hồ Văn Sỹ (Quảng Trị) có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2012 đến nay. Trong thời gian công tác, vợ ông có nghỉ thai sản 11 tháng, từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012 và từ tháng 8/2015 đến ...
  • Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng phụ cấp thu hút 07:42 | 19/11/2016
  • Ông Nguyễn Thành Trung công tác tại trường THCS thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu từ ngày 10/9/2006. Ngày 15/9/2008, ông nhận quyết định luân chuyển công tác đến trường THCS số 3 Mường Kim, thuộc xã đặc biệt khó khăn, trong quyết ...
  • Kéo dài chế độ phụ cấp thu hút cho giáo viên 10:00 | 02/10/2013
  • Giáo viên đã hết hạn công tác (3 năm với nữ, 5 năm với nam) ở vùng KTXH khó khăn mà chưa được luân chuyển về nơi ở/nơi làm việc cuối cùng thì vẫn tiếp tục được phụ cấp thu hút.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn