phụ cấp theo nghề

  • Giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề? 16:45 | 12/06/2020
  • "Xin hỏi theo quy định hiện hành, giáo viên là viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 76/2019 không?" - ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn