phụ cấp

  • Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã 15:01 | 25/04/2019
  • Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó, tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã.
  • Hướng dẫn chi lương, phụ cấp cho công chức những tháng đầu năm 08:01 | 17/01/2019
  • Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản số 159/KBNN-KSC hướng dẫn chi ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đảm bảo cho cán bộ, công chức ...
  • Thời gian tập sự không được tính hưởng phụ cấp thâm niên 15:38 | 15/01/2019
  • Ông Phùng Văn Tráng (tỉnh Hậu Giang) là giáo viên tin học cấp tiểu học, mã ngạch: V.07.03.07. Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/5/2014 giảng dạy theo hợp đồng vụ việc, được hưởng 100% lương theo mã ngạch 15a.203, hưởng lương từ nguồn kinh phí sự nghiệp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn