phương tiện

  • Sẽ cấm hoạt động phương tiện giao thông thủy già nua 10:32 | 08/04/2014
  • Chính phủ sẽ quy định niên hạn sử dụng đối với các phương tiện giao thông thủy nội địa, tức cấm hoạt động các phương tiện giao thông thủy quá tuổi, nếu tới đây dự Luật Đường thủy nội địa (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn