phòng khám đa khoa

  • Điều kiện về nhân sự khi thành lập phòng khám đa khoa 09:26 | 25/06/2019
  • Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Sỹ Mỹ (Đồng Nai) đề nghị giải đáp việc áp dụng quy định nhân sự khi xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa ngoài công lập.
  • Mở phòng khám hiệu quả hơn bệnh viện? 08:07 | 20/04/2015
  • Phòng khám, bệnh viện tư xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng mô hình bệnh viện thì đang lỗ trong khi các phòng khám chuyên khoa, đa khoa với quy mô nhỏ hơn lại ăn nên làm ra...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn