Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

phê chuẩn

  • EU hoàn tất phê chuẩn EVFTA 08:23 | 01/04/2020
  • Hiện tại, EVFTA chỉ cần được Quốc hội phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo là sẽ có hiệu lực.
  • 13:37 | 05/05/2012
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tán thành với đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm từ cấp bộ trưởng trở lên và giao Thường vụ Quốc hội chuẩn bị quy chế cụ thể.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn