Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

phân loại hàng hóa

  • Hướng dẫn doanh nghiệp gặp vướng mắc về phân loại hàng hóa 08:36 | 16/03/2020
  • Để các doanh nghiệp cũng như các đơn vị Hải quan địa phương nắm bắt được chi tiết các quy định liên quan đến phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã kịp thời ...
  • Tháo gỡ khó khăn về phân tích, phân loại hàng hóa 10:30 | 17/02/2020
  • Thời gian qua, Tổng cục Hai quan ghi nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp (DN) về vấn đề phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK). Để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK của DN, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng tháo ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn