Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

phát triển rừng

  • Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng 08:13 | 02/01/2019
  • Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn