Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

phát triển công nghiệp

  • Ưu đãi về xúc tiến thương mại SPQG 15:43 | 22/03/2014
  • Vừa qua, Bộ Công thương ban hành thông tư 10/2014/TT-BCT về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia (SPQG).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn