Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

pháp nhân

  • Không mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 08:17 | 22/03/2017
  • Ủy ban Kiểm sát VKSNDTC họp mở rộng với Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Viện trưởng VKSND cấp cao, thống nhất về các vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn