Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

pháp luật

  • Tham gia theo dõi thi hành pháp luật là quyền và lợi ích người dân 08:20 | 17/03/2017
  • Trong giai đoạn hiện nay, việc theo dõi thi hành pháp luật (THPL) là nhiệm vụ mang tính hiến định, được Hiến pháp năm 2013 giao trách nhiệm cho tổ chức bộ máy nhà nước. Sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và các tổ chức xã hội trong công tác này ...
  • 08:14 | 23/08/2011
  • Nhiều người dân miền Tây đang đổ sang Campuchia đánh bạc nên các casino bên kia biên giới mọc lên ồ ạt. Có người vì thua bạc phải “thế mạng”, bị đánh đập phải nhảy lầu trốn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn