Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

pháp điển hóa

  • Sẽ xây dựng Bộ pháp điển để áp dụng thống nhất pháp luật 15:18 | 01/07/2013
  • (TVPL) - Từ ngày 01/7, Pháp lệnh Pháp điển hệ thống pháp luật bắt đầu có hiệu lực, trong đó quy định về việc rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản do cơ quan nhà nước cấp TW ban hành để xây dựng Bộ pháp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn