Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

nuôi con nuôi

  • Luật cấm người 40 tuổi nhận người 18 tuổi làm con nuôi 10:20 | 29/11/2019
  • Anh Nguyễn Vinh H (Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) có hỏi: “Tôi năm nay 40 tuổi, cháu Lê Thị S 18 tuổi đang học đại học gần nhà tôi sinh sống, cháu ở tỉnh nên đời sống khó khăn. Vậy tôi nhận cháu làm con nuôi để chăm sóc cháu như con đẻ có được không? ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn