Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

nhiệm vụ

  • 05 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 10:02 | 19/12/2018
  • Năm nay, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn