nhiên liệu bay

  • Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay 16:00 | 04/08/2020
  • Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế BVMT, có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn