Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

nhập khẩu phế liệu

  • Siết chặt danh mục phế liệu nhập khẩu 07:38 | 25/07/2018
  • Sáng qua (24/7), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các hiệp hội, bộ ngành về việc rà soát, sửa đổi danh mục nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
  • Điều kiện NK phế liệu làm nguyên liệu 09:59 | 29/11/2012
  • Thương nhân trực tiếp nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ mội trường về: kho bãi, công nghệ, thiết bị, phương án xử lý phế liệu, việc chấp hành các Quy định về môi trường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn