Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

nhập khẩu công nghệ

  • Hạn chế NK công nghệ, máy móc, thiết bị cũ 15:05 | 14/08/2013
  • Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn