Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

nhũng nhiễu

  • Xử lý nghiêm công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân 10:05 | 23/08/2019
  • Đây là nội dung quan trọng tại Kế hoạch 3999/KH-BNV ngày 21/8/2019 về thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ...
  • Cần xử lý cán bộ chậm giải quyết thủ tục cho dân 08:38 | 09/10/2014
  • “Thời gian qua, TP.HCM đã có chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. Nhưng thực tế hiện nay người dân vẫn còn bức xúc khi đến làm thủ tục hành chính. Cán bộ vẫn còn gây phiền hà cho dân”.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn