Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

nhà thầu

 • Trường hợp nào nhà thầu có quyền chấm dứt hợp đồng? 15:52 | 29/07/2019
 • Theo phản ánh của ông Đỗ Viết Hùng (Quảng Bình), liên danh nhà thầu A-B trúng thầu và thực hiện hợp đồng xây dựng công trình cầu, giá trị 40 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là công ty A đảm nhận 54% giá trị hợp đồng; công ty B đảm nhận 46% ...
 • Xác định giá gói thầu khi áp dụng hợp đồng trọn gói 08:07 | 02/07/2019
 • Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá.
 • Nhà thầu có quyền kiến nghị, khởi kiện chủ đầu tư 14:13 | 11/05/2019
 • Trường hợp thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy trình giải quyết ...
 • Căn cứ đánh giá năng lực nhà thầu 14:16 | 09/04/2019
 • Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định nhà thầu tham dự thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu này trước khi ký hợp đồng
 • Quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 16:54 | 25/03/2019
 • Cơ quan ông Nguyễn Quý (Phú Thọ) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phòng ông được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu cơ quan ông có thu 1 khoản tiền từ bán hồ sơ mời thầu.
 • Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có bị loại? 15:15 | 11/03/2019
 • Để chứng minh tình hình tài chính nhà thầu phải nộp các báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế; ...
 • Yêu cầu về thiết bị thi công đối với nhà thầu liên danh 17:14 | 17/11/2018
 • Từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ...
 • 09:25 | 15/12/2011
 • Chỉ cho phép các nhà thầu công khai năng lực trên các trang thông tin điện tử do cơ quan nhà nước quản lý mới được tham gia nhận thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách, từng bước ngăn chặn tình trạng “đánh đồng” năng lực các nhà thầu như hiện nay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn