Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

nhà chung cư

  • Cải tạo nhà chung cư có cần xin giấy phép? 15:28 | 28/10/2020
  • Việc sửa chữa căn hộ có thể gây ảnh hưởng đến cả kết cấu tòa nhà của những hộ dân khác. Vì vậy, pháp luật có quy định những trường cần và không cần xin phép khi sửa chữa.
  • Quy định về tầng lánh nạn, gian lánh nạn nhà chung cư 08:36 | 09/10/2020
  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng, QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư và QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, tầng lánh nạn, gian lánh nạn nhà chung cư được quy định như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn