Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

nhà ở thương mại

  • Hình thức chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại 15:01 | 30/10/2018
  • Trường hợp doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất dự kiến làm dự án chưa hoàn toàn là đất ở thì không thuộc diện được chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Điều 22 Luật Nhà ở 2014 .
  • Điều kiện vay vốn mua nhà ở thương mại 11:45 | 22/11/2014
  • Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.
  • Hướng dẫn mua nhà ở TM để bố trí tái định cư 10:00 | 12/06/2014
  • Từ ngày 09/7/2014 Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư phải có trách nhiệm trả số tiền bằng 95% giá trị hợp đồng cho Bên bán nhà trước khi nhận bàn giao nhà ở thương mại bố trí tái định cư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn