ngoại tệ

  • Sửa đổi quy định cho vay bằng ngoại tệ 17:12 | 04/01/2019
  • Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.
  • Đại lý không được bán ngoại tệ cho cá nhân 08:10 | 03/12/2018
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
  • Điều kiện để làm đại lý đổi ngoại tệ 11:08 | 13/07/2016
  • Theo Nghị định 89/2016/NĐ-CP , để được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ thì tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Chơi điện tử được trả thưởng bằng ngoại tệ 14:50 | 07/04/2014
  • Đó là nội dung được nêu trong Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài” được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến đóng góp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn