ngoại ngữ

  • Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã học ngoại ngữ 08:30 | 07/09/2019
  • Đây là nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
  • 4 trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 08:21 | 05/04/2019
  • Đến nay có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm ...
  • 4 trường được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc 15:32 | 16/01/2019
  • Hiện có 4 Trường: Đại học sư phạm TPHCM, Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn