ngoại hối

  • Quy định mới về hoạt động ngoại hối của TCTD 10:00 | 20/08/2014
  • Vừa qua NHNN đã ban hành Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối (HĐNH), điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận HĐNH của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:
  • Quy định quản lý ngoại hối trong kinh doanh casino 10:35 | 28/07/2014
  • Ngày 24/07 vừa qua, Thông tư 15/2014/TT-NHNN được ban hành nhằm hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó có những điểm đáng chú ý sau:
  • Có ngoại tệ, được sử dụng như thế nào? 14:34 | 22/07/2014
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
  • Hướng dẫn quản lý ngoại hối cho vay ra nước ngoài 09:26 | 15/01/2014
  • Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 37/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn