nghị quyết phiên họp

  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 17:50 | 11/09/2017
  • Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017 , Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải sâu sát với công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, ...
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 08:19 | 08/02/2017
  • Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kiên quyết tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành, các lĩnh vực ngay từ đầu năm... là những chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng ...
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016 19:08 | 05/02/2016
  • Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và nếp sống văn minh...
  • Hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu 16:17 | 05/06/2015
  • Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương phải có giải pháp phù hợp hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước sản xuất được để kích thích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nội địa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn