nghị quyết của quốc hội

  • 12 Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về nhân sự 09:25 | 21/11/2020
  • Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số Nghị quyết về nhân sự của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại một số địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn